Cà tím nhồi chả cá

Món ?n này là s? k?t h?p v? m?m c?a cà tím, v? dai và ng?t c?a th?t cá thác lác h?a h?n s? mang ??n h??ng v? b?t ng?. Cách làm món ?n d??i ?ây r?t d? th?c hi?n.

Nguyên li?u

  • 3 qu? cà tím
  • 300 gr ch? cá thác lác
  • Hành lá
  • D?u hào, xì d?u, d?u mè
  • B?t n?ng

Cách làm

  • B??c 1: Cà tím c?t xéo kho?ng 3-4 cm. Dùng dao ch? ?ôi theo chi?u ngang nh?ng không làm ??t h?n mi?ng cà. Ngâm cà trong n??c mu?i pha loãng ch?ng 30 phút. V?t ra ?? ráo.
  • B??c 2: Ch? cá ??p v?i ??u hành tr?ng b?m nhuy?n, chút b?t nêm, 1 mu?ng canh d?u ?n. Dùng mu?ng qu?t cho ch? cá ???c dai.
  • B??c 3: Nh? nhàng d?n ch? cá vào gi?a mi?ng cà
  • B??c 4: ?em áp ch?o chiên vàng ? c? hai m?t.
  • B??c 5: Pha n??c x?t: d?u hào, xì d?u, d?u mè, ???ng. Sau ?ó cho thêm 1/2 chén n??c và 1 mu?ng canh b?t n?ng/ b?t b?p. R??i n??c s?t vào ch?o cà, ??i n??c s?t sôi lên, sánh l?i thì t?t b?p.

Trang trí

Bày các mi?ng cà tím nh?i th?t cá thác lác ra ??a. Trang trí b?ng n??c s?t và hành ngò cho món ?n h?p d?n h?n.

C?m quan

Cá thác lác là lo?i cá ngon, th?t cá hay ???c n?o ra, qu?t nhuy?n cho dai r?i nh?i vào các rau c? nh? kh? qua, cà tím, ?t…
M?t bi?n t?u nho nh? cho món cà tím nh?i ch? cá s? giúp b?a ?n gia ?ình b?n thêm phong phú.c Chúc b?n thành công!!!